Trendy Wash พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จับมือ Training กับ Alliance

วันที่ 21/06/65 Trendy Wash ได้เข้ารับการ Training เกี่ยวกับระบบเเละการติดตั้งเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมของ Alliance เพื่อจุดประสงค์การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้กับลูกค้าที่เป็นเจ้าของ แฟรนไชส์ร้านสะดวกซัก ในปัจจุบัน หรือลูกค้าที่กำลังจะเปิดแฟรนไชส์ร้านสะดวกซักกับ Trendy Wash