Price Package

STANDARD MINI ECO
290,000
เครื่องซัก-อบ 8 kg. 3 คู่
เครื่องซัก-อบ 10 kg. 1 คู่
รับประกันอะไหล่ 6 เดือน
จ่ายด้วย เหรียญ,QR,App
เช็คสถานะ เครื่องว่าง
แจ้งเตือน หลัง ซัก-อบ เสร็จ
ระบบหลังบ้าน รับรู้รายรับ Real-Time
ระบบ Smart shop เปิดปิดไฟ พัดลม ในร้านผ่านมือถือ
งานทาสีผนัง
ทีมช่วยเหลือ 24 ชม.
ครบจบพร้อมเปิด ภายใน 30 วัน
พิเศษ! ฟรียกเซต กว่า 20,000 บาท
FREE ค่าดูแลระบบ ตลอด 1 ปี
Roll up 60x160 cm
Vinyl 300x100 cm
Bochoure A5 100 แผ่น 2 ด้าน
 
 
 
 
 
*หมายเหตุ ราคานี้เป็นเพียงราคาเริ่มต้น ทั้งนี้สามารถเพิ่มลดจำนวนเครื่องตามความเหมาะสม
 
STANDARD MEDIUM
580,000
เครื่องซัก-อบ 8 kg. 1 คู่
เครื่องซัก-อบ 10 kg 3 คู่
รับประกันอะไหล่ 6 เดือน
จ่ายด้วย เหรียญ,QR,App
เช็คสถานะ เครื่องว่าง
แจ้งเตือน หลัง ซัก-อบ เสร็จ
ระบบหลังบ้าน รับรู้รายรับ Real-Time
ระบบ Smart shop เปิดปิดไฟ พัดลม ในร้านผ่านมือถือ
งานระบบน้ำไฟ
งานตกแต่งบิ้วอิน
ทีมช่วยเหลือ 24ชม.
ครบจบพร้อมเปิด ภายใน 30 วัน
พิเศษ! ฟรียกเซต กว่า 50,000 บาท
FREE ค่าดูแลระบบ ตลอด 1 ปี
Vinyl 300x100 cm
Beach flag สูง 250 cm
Bochoure A5 100 แผ่น 2 ด้าน
 
 
 
 
*หมายเหตุ ราคานี้เป็นเพียงราคาเริ่มต้น ทั้งนี้สามารถเพิ่มลดจำนวนเครื่องตามความเหมาะสม
MAX
2,250,000
เครื่องซัก : 9 kg. 2 เครื่อง
เครื่องซัก : 14 kg. 1 เครื่อง
เครื่องซัก : 18 kg. 1 เครื่อง
เครื่องอบ : 15 kg. 2 คู่
รับประกันอะไหล่ : 3 ปี
จ่ายด้วย : เหรียญ, QR, App
เช็คสถานะ : เครื่องว่าง
แจ้งเตือน หลัง ซัก-อบ เสร็จ
ระบบหลังบ้าน รับรู้รายรับ Real-Time
ระบบ Smart shop เปิดปิดไฟ พัดลม ในร้านผ่านมือถือ
งาน ระบบน้ำไฟ
งานตกแต่งบิ้วอิน
ทีมช่วยเหลือ 24 ชม.
ครบจบพร้อมเปิด ภายใน 30 วัน
พิเศษ! ฟรียกเซต กว่า 100,000 บาท
FREE ค่าดูแลระบบ ตลอด 1 ปี
Light Box 40 cm
Roll up 60x160 cm
Vinyl 300x100 cm
Beach flag สูง 250 cm
Bochoure A5 200 แผ่น 2 ด้าน
*หมายเหตุ ราคานี้เป็นเพียงราคาเริ่มต้น ทั้งนี้สามารถเพิ่มลดจำนวนเครื่องตามความเหมาะสม