CSR

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคมและโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมที่เราได้ริเริ่มและสนับสนุน มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

Trendy Wash จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2556 Trendy Wash ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อเป็นการฟื้นฟูป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของป่าชายเลนต่อระบบนิเวศ ณ รีสอร์ท ป่าไม้ชายเลน จ.สมุทรสงคราม

อ่านต่อ

รับคำปรึกษาฟรี

รับส่วนลดสูงสุดกว่า 100,000 บาท

*ส่วนลดขึ้นอยู่กับแพคเกจที่ท่านเลือก

กรอกข้อมูลด้านล่าง


ช่องทางติดต่อ

เพราะงานของเราคือ

ช่วยให้ผู้ลงทุนประสบความสำเร็จ

ไม่ใช่ขายเครื่องซักผ้าครับ