CSR

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคมและโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมที่เราได้ริเริ่มและสนับสนุน มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

Trendy Wash ปันสุข บริจาคแทงค์น้ำใหม่ให้น้องๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหมาก อำเภอสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

Trendy Wash ปันสุข บริจาคแทงค์น้ำใหม่ให้น้องๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหมาก อำเภอสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสถานที่นี้มีเด็กเล็กจำนวน 42 คน และมีบุคลากรเป็นคุณครู 3 คน เป็นคนไทยชนเผ่าปกาเกอะญอ ทาง Trendy Wash เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นสำหรับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง จึงได้บริจาคแทงค์น้ำใหม่ให้เป็นจำนวน 2 ถัง ถังละ 3,000 ลิตร

อ่านต่อ

Trendy Wash จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2556 Trendy Wash ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อเป็นการฟื้นฟูป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของป่าชายเลนต่อระบบนิเวศ ณ รีสอร์ท ป่าไม้ชายเลน จ.สมุทรสงคราม

อ่านต่อ

รับคำปรึกษาฟรี

รับส่วนลดสูงสุดกว่า 100,000 บาท

*ส่วนลดขึ้นอยู่กับแพคเกจที่ท่านเลือก

กรอกข้อมูลด้านล่าง


ช่องทางติดต่อ

เพราะงานของเราคือ

ช่วยให้ผู้ลงทุนประสบความสำเร็จ

ไม่ใช่ขายเครื่องซักผ้าครับ